romana magyar

Marosvásárhelyi piacok

Marosvásárhelyi piacok névjegyzéke

Hírek, közlemények

Legfrissebb hírek

Az összes hír

Adatvédelmi szabályzatot

Administrator Imobile si Piete Tirgu-Mures

Használati Feltételek

 

1. A beleegyezés jóváhagyása (használati feltételek)
Ön egyetért azzal, hogy SC Administrator Imobile și Piețe Tg. Mureș a személyes adatait feldolgoyya a szolgáltatásaink/termékeink biztosítása érdekében.


2. Titoktartási feltételek:
A 679/2016 számú EU rendelet 13. cikke szerint a SC Administrator Imobile și Piețe Tg. Mureș az adatok összegyűjtésekor az alábbi információkat szolgáltatta:

 

1. Az üzemeltető elérhetősége: telefon: 0265250221, e-mail: contact@piete-tgmures.ro

 

2. A személyes adatok védelméért felelős személy elérhetősége: Lup Marcel, telefonszám: 0729165152, e-mail: lupmarcel@yahoo.com

 

3. A feldolgozás céljai:
Az e-mail címének használata az elektronikus kommunikációban, a szolgáltatások /a kért termékek biztosítása és a kereskedelmi és marketingkommunikáció továbbítása érdekében, a 506/2004. sz. törvény 12. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok feldolgozása tekintetében;
Ha az üzemeltető szándéka, hogy a későbbiekben személyes adatokat dolgozzon fel más célra, mint amelyre azokat gyűjtötték, a rendelet 13. cikk, 3. bekezdés szerint, az üzemeltetőnek a további feldolgozás előtt, tájékoztatnia kell az érintett személyt a másodlagos cél, valamint bármely más releváns kiegészítő információt illetően.

 

4. A feldolgozás törvényszerűsége: a feldolgozás a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti "hozzájárulás" alapján történik, de a rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerint, gyermekek esetében, a beleegyezés csak abban az esetben jogszerű, ha a gyermek legalább 16 éves.

 

5. A személyes adatok címzettei: Az üzemeltető nem továbbítja a személyes adatokat más címzetteknek vagy harmadik feleknek

 

6. Egy harmadik országban történő adatátvitel (nem EU és Svájc): a szolgáltató nem kívánja eljuttatni a személyes adatokat egy harmadik országba, és amennyiben az ilyen továbbítás szükséges, meg kell felelnie a rendelet 42-50. cikke szerinti feltételeknek, vagyis az érintett személyt tájékoztatni kell az ilyen átruházások esetleges kockázatairól.

 

7. Az adattárolás időtartama: A rendelet 5. cikk szerint, 1. bekezdés, e) pont szerint, „az összegyűjtött adatok megőrzése nem hosszabb időtartamra történik, mint amennyi szükséges, hogy elérjék céljukat "

 

8. Az érintett személy jogai: ezek a rendelet 12.-22. cikkjeiben vannak leírva (az információhoz való jog, a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a hordozhatóság, az ellenzékhez való jog), valamint azok amelyek biztosítják arról, hogy panaszt tehet a felügyeleti hatóság előtt és a bírósági jogorvoslathoz való jog (a rendelet 12. cikkének 4. bekezdése). E jogok gyakorlásához használhatja az üzemeltető e-mail címét, vagy a kérelmet közvetlenül a központban lehet benyújtani.

 

9. A hozzájárulás visszavonása: a rendelet 7. cikk, 3. bekezdés értelmében, bármikor visszavonható a beleegyezés, de csak a jövőben érvényesűl, és a visszavonást követően a profil nem kerül többé feldolgozásra.

 

10. Az adatok automatikus feldolgozása: tájékoztatjuk Önöket, hogy a személyes adatok feldolgozása automatikusan és a marketing tevékenység biztosításához szükséges, az önökkel történő gyors kommunikáció érdekében, és az Önök hozzájárulásával (22. cikk, 2. bekezdés, c. pont).

 

11. Az adatszolgáltatás szükségessége: a személyes adatok szükségesek a 3. pontban feltüntetett „feldolgozás céljaira”, de ez nem függ a beleegyezés megadásától.