romana magyar

Marosvásárhelyi piacok

Marosvásárhelyi piacok névjegyzéke

Fotó galéria

Képek eredete Egyesülés piac

Hírek, közlemények

Legfrissebb hírek

Az összes hír

Egyesülés piac

Részletek

Elérhetőségek

TIRGU MURES
str. Voinicenilor, nr. 74
tel. 0265 - 250225

REGULAMENT-CADRU

pentru functionarea PIETEI UNIRII

 

CAP. 1. Prevederi generale

1. Denumirea pietei: Piata Unirii;

2. Sediul pietei: str. Voinicenilor, nr. 74;

3. Denumirea administratorului pietei: referent – Manta Aurica;

4. Hotararea AGA nr. 5/28.07.2011, privind localizarea pietei si a specificului acesteia;

5. Aviz de functionare nr. 8300/21.06.2011 acordat de autoritatea publica locala Primaria Tg. Mures;

 

CAP. 2. Tipul pietei si categoria de marfuri comercializate

1. Tipul pietei: piata agro – alimentara;

2. Natura produselor si serviciilor de piata care se comercializeaza:

a) legume si fructe

b) de uz gospodaresc

c) alimentare

d) nealimentare

e) flori

f) animale mici si pasari

3. Periodicitatea pietei: permanent

4. Orarul de functionare: se stabileste prin dispozitia directorului societatii, cu respectarea normelor legale.

 

CAP. 3. Planul pietei

1. Cai principale de acces in zona: str. Voinicenilor si str. Stefan Cicio Pop;

2. Spatii de parcare: nu exista parcare proprie;

3. Sectorizarea platoului pietei pe specific de produse comercializate, cu indicarea amplasarii punctelor de vanzare;

a) producatori agricoli – hala acoperita;

b) produse de uz gospodaresc – hala acoperita;

c) produse alimentare – spatii comerciale;

d) produse nealimentare – spatii comerciale;

e) flori – hala acoperita.

f) animale mici si pasari – pe platoul pietei;

4. Indicarea cailor de acces a cumparatorilor la punctele de vanzare: vezi cap. 3, alineat 1.

5. Amplasarea structurilor de vanzare pentru comercializarea produselor alimentare, nealimentare si de alimentatie publica:

a) mese beton;

b) spatii comerciale in cladirea administrativa;

c) hala lactate in cladirea administrativa;

6. Amplasarea halelor:

a) hala de lactate – in cladirea administrativa;

b) hala acoperita (pe platoul pietei,platforma pietei) pe structura metalica si acoperis din fibra de sticla

7. Localizarea cantarului pietei, spatiului de inchiriere a cantarelor si echipamentului de protectie, grupurilor sanitare:

a) in fata sediul administrativ – cantar detecto;

b) magazia de cantare – in sediu administrativ;

c) in incinta cladirii pietei se afla echipamentul de protectie si grupul sanitar, precum si celelalte servicii oferite in cadrul pietei;

8. Localizarea retelelor de utilitati:

a) reteaua electrica – asigura alimentarea cu energie electrica biroul administratiei, magazia de cantare, hala agroalimetara, W.C. public platoului pietei;

b) alimentare cu apa si canalizare la reteaua orasului;

c) piata este prevazuta cu incalzirea proprie a cladirii administratiei, a halii de lactate, grup social,

d) exista spalator legume fructe, tasnitori de apa – in hala acoperita.

9. Spatiile de depozitare a deseurilor: spatiu special amenajat din caramida, prevazut cu platforma betonata, canalizare si sursa de apa.

 

CAP. 4 Prezentarea ansamblului pietei si a platoului

1. Suprafata totala – 1259 mp

2. Suprafata totala a platoului – 600 mp, din care suprafata acoperita – 220 mp.

3. Materialul din care este realizat pavimentul platoului pietei:

a) Asfalt;

b) Pavaj;

4. Enumerarea sectoarelor existente in piata destinate desfacerii de produse, precum si numarul de locuri de vanzare aferent fiecarui sector:

a) sector persoane autorizate - legume, fructe – 5 mese;

b) sector producatori agricoli – legume, fructe – 18 mese;

c) sector produse lactate – 3 mese + 3 vitrine;

d) sector uz gospodaresc, flori – 1 masa;

e) sector produse alimentare si nealimentare – 2 spatii comerciale;

f) sector vanzare animale mici si pasari – 30 locuri;

5. Descrierea mobilierului utilizat pentru fiecare sector al platoului pietei: materialul din care este realizat, marimea:

a) mese din beton - pe platoul pietei – hala acoperita;

b) mese metalice cu blat de aluminiu – hala de lactate;

c) pardoseala prevazuta cu gresie si peretii de faianta – pentru birouri si hala de lactate.

 

CAP. 5 Serviciile prestate utilizatorilor pietei:

1. Serviciile prestate utilizatorilor pietei:

a) spatii pentru depozitarea marfurilor si a ambalajelor;

b) spatii pentru pastrarea si inchirierea cantarelor si a echipamentelor de protectie;

c) locuri pentru amplasarea cantarelor de control;

d) bazine compartimentate pentru spalarea legumelor si fructelor;

e) fantani cu jeturi de apa potabila, amplasate pe platou, sau alte surse de apa potabila;

f) birou administrativ;

g) spatii pentru pastrarea materialelor de intretinere si de curatenie;

h) locuri de parcare;

i) punct de colectare a deseurilor rezultate din activitatea comerciala;

j) punct cu mijloace initiale de interventie pentru P.S.I.;

k) WC-uri publice.

2. Serviciile care faciliteaza desfasurarea activitatii in piata, cf. art. 12 alin. (1), art. 13 din H.G. nr. 348/2004;

3. Racordarea pietei la reteaua electrica, la reteaua de apa sau la o sursa de apa potabila, la reteaua de canalizare sau fose septice si europubele inchise pentru colectare deseuri, la reteaua de gaz, salubrizarea zilnica a perimetrului pietei.

 

CAP. 6 Drepturile si obligatiile utilizatorilor pietei

Drepturile:

1. sa se poata informa facil asupra tarifelor practicate in piata;

2. producatorii agricoli sa aiba asigurata posibilitatea de a inchiria de la administratia pietei cantare verificate metrologic;

3. sa aiba acces gratuit la cantarul de 30 kg la o singura cantarire;

4. sa poata practica preturile pe care le considera optime pentru marfurile pe care le comercializeaza;

5. sa aiba acces la toate serviciile oferite de administratia pietei;

6. sa fie informat asupra perioadei si orarului de functionare a pietei

Obligatiile:

1. afisarea preturilor pentru produsele oferite la vanzare conform prevederilor legale;

2. respectarea legislatiei privitoare la desfacerea produselor;

3. etalarea instrumentelor de masura;

4. folosirea numai a cantarelor verificate din punct de vedere metrologic;

5. inscriptionarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociatiei familiale la loc vizibil, usor de citit, care sa nu poata fi stearsa;

6. mentinerea permanenta a curateniei la locul de vanzare si in jurul acestuia si transportarea gunoiului la locurile special amenajate in cadrul pietei, ori de cate ori este cazul;

7. sa nu expuna marfurile in afara locului de vanzare alocat;

8. sa nu ofere spre vanzare marfurile din mers;

9. sa nu ofere spre vanzare produsele inainte de deschiderea pietei si dupa inchiderea acesteia;

10. sa respecte prevederile Legii nr. 61/1991 privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice;

11. sa nu savarseasca acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor acestora, sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora.

 

CAP. 7 Drepturile si obligatiile administratorului pietei

Administratorul pietei are urmatoarele drepturi si obligatii:

1. elaboreaza regulamentul pentru functionarea pietei si il supune spre avizare autoritatilor publice locale;

2. verifica daca utilizatorii pietei au calitatea de producator/comerciant, conform prevederilor legale, si nu permite accesul altor comercianti;

3. verifica daca utilizatorii pietei au afisate numele si sediul social;

4. afiseaza la loc vizibil si in mod lizibil regulamentul, orarul de functionare, precum si tarifele practicate in piata;

5. sprijina organele de control autorizate;

6. nu admite in piata un numar de utilizatori mai mare decat limita locurilor de vanzare existente in sectorul de piata destinat desfacerii produselor oferite de acestia;

7. stabileste tarifele pentru serviciile prestate si asigura afisarea acestora;

8. asigura evidenta solicitarilor locurilor de vanzare si asigura atribuirea acestora producatorilor agricoli si comerciantilor produselor de uz gospodaresc in ordinea solicitarilor;

9. controleaza daca mijloacele de masurare proprietatea utilizatorilor pietei sunt verificate din punct de vedere metrologic si interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale in domeniu;

10. asigura verificarea periodica, din punct de vedere metrologic, a cantarelor pe care le ofera spre inchiriat utilizatorilor pietei;

11. asigura un numar de cantare in stare de functionare egal cu cel al locurilor de vanzare din piata destinate comercializarii de catre producatorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor si semintelor;

12. asigura gratuit cantare de control pentru verificarea de catre cumparatori a corectitudinii cantaririlor;

13. asigura salubrizarea pietei zilnic si ori de cate ori este necesar;

14. asigura, in mod gratuit, functionarea unor cantare tip balanta sau bascula cu capacitate de peste 30 kg la o singura cantarire, necesare marfurilor vandute in cantitate mare de catre utilizatorii pietei;

15. ia masuri de sanctionare a celor care nu respecta prevederile prezentului, inclusiv masura interdictiei de a desfasura activitate comerciala in perimetrul pietelor, pe perioada limitata de timp;

16. ia masuri de evacuare fortata din perimetrul pietelor a celor care nu respecta ordinea si linistea publica, care in mod frecvent savarsesc acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor acestora, sau provoaca indignarea cetatenilor ori lezeaza demnitatea si onoarea acestora.

Institutiile cu atributii de control, competente conform legislatiei in vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor si obligatiilor utilizatorilor pietei, asa cum sunt prevazute in regulamentul-cadru.

 

 

S.C. ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE S.R.L.,

Director, Sef serviciu piete,

ec. Filimon Vasile Selcudean Ovidiu