romana magyar

Marosvásárhelyi piacok

Marosvásárhelyi piacok névjegyzéke

Fotó galéria

Képek eredete Hadsereg téri piac

Hírek, közlemények

Legfrissebb hírek

Az összes hír

Hadsereg téri piac

Részletek

Elérhetőségek

TIRGU MURES
str. Armatei, nr. 1/A
tel. 0265 - 250260

REGULAMENT-CADRU

pentru functionarea PIETEI ARMATEI

 

CAP. 1. Prevederi generale

1. Denumirea pietei: Piata Armatei;

2. Amplasarea pietei: Piata Armatei, nr. 1/A;

3. Denumirea administratorului pietei: sef formatie piata – Darabont Ladislau;

4. Hotararea AGA nr. 5/28.07.2011, privind localizarea pietei si a specificului acesteia;

5. Aviz de functionare nr. 8262/21.06.2011 acordat de autoritatea publica locala Primaria Tg. Mures

 

CAP. 2. Tipul pietei si categoria de marfuri comercializate

1. Tipul pietei: targ specializat;

2. Natura produselor si serviciilor de piata care se comercializeaza:

a) produse/marfuri industriale diverse;

b) produse de uz gospodaresc si uz casnic;

c) produse alimentare si nealimentare;

d) alimentatie publica;

3. Periodicitatea pietei: permanent

4. Orarul de functionare: se stabileste prin dispozitia directorului societatii, cu respectarea reglementarilor legale.

 

CAP. 3. Planul pietei

1. Cai principale de acces in zona: P-ta Armatei, str. Ialomitei

2. Spatii de parcare: nu exista parcare proprie;

3. Sectorizarea platoului pietei pe specific de produse comercializate, cu indicarea amplasarii punctelor de vanzare;

a) 2 (doua) tronsoane acoperite (110 x 12 m) – produse/marfuri industriale, produse de uz casnic si gospodaresc;

b) cladiri (cabanute din lemn) - produse alimentare si nealimentare;

c) platoul pietei – produse/marfuri industriale, produse nealimentare, produse de uz casnic si uz gospodaresc, alimentatie publica;

4. Indicarea cailor de acces a cumparatorilor la punctele de vanzare: vezi cap. 3, alineat 1.

5. Amplasarea structurilor de vanzare pentru comercializarea produselor: vezi cap. 2, alineat 2.:

a) mese beton incorporate in amplasamente fixe inchise acoperite;

b) cladiri (cabanute) din lemn;

c) amplasamente fixe inchise neacoperite;

d) structuri de vanzare – amplasamente fixe pentru alimentatie publica;

6. Localizarea echipamentului de protectie, grupurilor sanitare:

a) in incinta sediul administrativ se afla echipamentul de protectie si grupul sanitar, precum si celelalte servicii oferite in cadrul pietei;

7. Localizarea retelelor de utilitati:

a) reteaua electrica – asigura alimentarea cu energie electrica biroul administratiei, W.C. public, platoul pietei;

b) alimentare cu apa si canalizare la reteaua orasului;

c) piata este prevazuta cu incalzirea proprie a cladirii administratiei si grupului social,

8. Spatiile de depozitare a deseurilor: spatiu special amenajat din tabla, prevazut cu platforma betonata, canalizare si sursa de apa.

 

CAP. 4. Prezentarea ansamblului pietei si a platoului

1. Suprafata totala – 7.461 mp

2. Suprafata totala a platoului – 7.461 mp, din care suprafata acoperita – 2.640 mp.

3. Materialul din care este realizat pavimentul platoului pietei:

a) asfalt;

b) pavaj;

4. Enumerarea sectoarelor existente in piata destinate desfacerii de produse, precum si numarul de locuri de vanzare aferent fiecarui sector:

a) sector amplasamente fixe inchise acoperite (sub copertina) – tronson I + tronson II - 503;

b) sector amplasamente fixe inchise neacoperite – 61;

c) sector alimentatie publica – 3;

d) sector cabanute din lemn – 16;

5. Descrierea mobilierului utilizat pentru fiecare sector al platoului pietei: materialul din care este realizat, marimea:

a) mese beton incorporate in structuri metalice;

b) cladiri (cabanute) din lemn;

 

CAP. 5. Serviciile prestate utilizatorilor pietei:

1. Serviciile prestate utilizatorilor pietei:

a) fantani cu jeturi de apa potabila, amplasate pe platou, sau alte surse de apa potabila;

b) birou administrativ;

c) spatii pentru pastrarea materialelor de intretinere si de curatenie;

d) punct de colectare a deseurilor rezultate din activitatea comerciala;

e) punct cu mijloace initiale de interventie pentru P.S.I.;

f) WC-uri publice.

2. Serviciile care faciliteaza desfasurarea activitatii in cadrul pietei, conform art. 12 alin. (1) si art. 13 din H.G. nr. 348/2004;

3. Racordarea pietei la reteaua electrica, la reteaua de apa sau la o sursa de apa potabila, la reteaua de canalizare sau fose septice, la reteaua de gaz.

 

CAP. 6. Drepturile si obligatiile utilizatorilor pietei

Drepturile:

1. sa se poata informa facil asupra tarifelor practicate in piata;

2. sa poata practica preturile pe care le considera optime pentru marfurile pe care le comercializeaza;

3. sa aiba acces la toate serviciile oferite de administratia pietei;

4. sa fie informat asupra perioadei si orarului de functionare a pietei;

Obligatiile:

1. afisarea preturilor pentru produsele oferite la vanzare conform prevederilor legale;

2. respectarea legislatiei privitoare la desfacerea produselor;

3. inscriptionarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociatiei familiale la loc vizibil, usor de citit, care sa nu poata fi stearsa;

4. mentinerea permanenta a curateniei la locul de vanzare si in jurul acestuia si transportarea gunoiului la locurile special amenajate in cadrul pietei, ori de cate ori este cazul;

5. sa nu expuna marfurile in afara locului de vanzare alocat;

6. sa nu ofere spre vanzare marfurile din mers;

7. sa nu ofere spre vanzare produsele inainte de deschiderea pietei si dupa inchiderea acesteia;

8. sa respecte prevederile Legii nr. 61/1991 privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice

9. sa nu savarseasca acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor acestora, sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora.

 

CAP. 7. Drepturile si obligatiile administratorului pietei

Administratorul pietei are urmatoarele drepturi si obligatii:

1. elaboreaza regulamentul pentru functionarea pietei si il supune spre avizare autoritatilor publice locale;

2. verifica daca utilizatorii pietei au calitatea de comerciant, conform prevederilor legale, si nu permite accesul altor comercianti;

3. verifica daca utilizatorii pietei au afisate numele si sediul social;

4. afiseaza la loc vizibil si in mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de functionare, precum si tarifele practicate in piata;

5. sprijina organele de control autorizate;

6. nu admite in piata un numar de utilizatori mai mare decat limita locurilor de vanzare existente in sectorul de piata destinat desfacerii produselor oferite de acestia;

7. stabileste tarifele pentru serviciile prestate si asigura afisarea acestora;

8. asigura evidenta solicitarilor locurilor de vanzare si asigura atribuirea acestora comerciantilor produselor de uz gospodaresc in ordinea solicitarilor;

9. asigura salubrizarea pietei zilnic si ori de cate ori este necesar;

10. ia masuri de sanctionare a celor care nu respecta prevederile prezentului, inclusiv masura interdictiei de a desfasura activitate comerciala in perimetrul pietelor, pe perioada limitata de timp;

11. ia masuri de evacuare fortata din perimetrul pietelor a celor care nu respecta ordinea si linistea publica, care in mod frecvent savarsesc acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor acestora, sau provoaca indignarea cetatenilor ori lezeaza demnitatea si onoarea acestora.

Institutiile cu atributii de control, competente conform legislatiei in vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor si obligatiilor utilizatorilor pietei, asa cum sunt prevazute in regulamentul-cadru.

 

S.C. ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE S.R.L.,

Director, Sef serviciu piete,

ec. Filimon Vasile Selcudean Ovidiu