romana magyar

Piete Tirgu Mures

Lista pietelor din Tirgu Mures

Bine ati venit

Administrator Imobile si Piete Tirgu-Mures

Activitatea gestionara desfasurata in pietele si targurile municipiului Tg.Mures, se realizeaza de catre Societatea Comerciala „ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE" S.R.L. , fiind societate cu capital integral municipal.  Forma juridica a societatii este societatea comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic – Consiliul Local Municipal Tirgu Mures, detinator al tuturor partilor sociale. Societatea comerciala are calitatea de concesionar al pietelor publice, al tuturor imobilelor si bunurile mobile din proprietatea Municipiului Tirgu Mures, identificate in centrele publice de desfacere – piete publice.

 

Sediul societatii este in municipiul Tirgu Mures, in Piata Cuza Voda, str. Cuza Voda, nr. 89, Tirgu Mures. Activitatea se desfasoara si in alte cladiri, constructii sau amenajari de pe teritoriul Municipiului – puncte de lucru ale societatii.

 

Activitatea societatii este de interes local si se desfasoara pe baza prezentului regulament si a Hotarârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

S.C. Administrator Imobile si Piete  S.R.L. are ca obiect de activitate principal administrarea si exploatarea pietelor aflate pe domeniul public al Municipiului Tirgu Mures, astfel:

a) inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

b) administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract.

 

Societatea are urmatoarele obiecte de activitate:

a) organizeaza, stabileste si urmareste derularea activitatilor de comert in perimetrele pietelor;

b) administreaza judicios bunurile de domeniul public / privat al Municipiului, pe perioada concesionarii acestora;

c) presteaza servicii si asigura spatii de vânzare pentru agentii economici si persoanele fizice producatoare de produse agricole;

d) asigura, cu sprijinul organelor abilitate de lege conditii de protectie optima a consumatorilor si de concurenta loiala intre agentii economici;

e) sectorizeaza platourile pietelor si târgurilor pe care le administreaza, pe grupe de produse, in functie de specificul local al ofertei de produse ce se comercializeaza in perimetrul pietei, cu respectarea compatibilitatii cu sectoarele vecine, sectoare pe care le doteaza cu utilitati si dotari adecvate;

f) asigura realizarea reparatiilor curente si capitale, intretinerea activelor din patrimoniul public / privat concesionate;

g) asigura si pregateste dezvoltarea pietelor si a târgului prin investitii noi, extinderea activelor existente si dotarea corespunzatoare a acestora;

h) organizeaza inchirierea prin licitatie publica a bunurilor – spatiilor comerciale de domeniul public al Municipiului concesionate, incheie contracte de inchiriere si urmareste modul de respectare a clauzelor contractuale, inclusiv modul de plata si incasare a chiriilor;

i) zilnic efectueaza taxarea persoanelor fizice si juridice, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, pentru utilizarea temporara a domeniului public si asigura, conform legii, desfasurarea de servicii in folosul comerciantului si cumparatorului;

j) asigura impreuna cu organele abilitate prin lege, ordinea si disciplina in piete si târguri.

 

Societatea isi desfasoara activitatea in baza Regulamentului de organizare si functionare, avand ca suport legal Hotararea Guvernului nr. 348/2004, privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice.

 

Structura organizatorica

Structura organizatorica si numarul de personal este stabilit in concordanta cu specificul societatii, in limita mijloacelor financiare de care dispune si cu respectarea dispozitiilor legale.

Prin Hotararea AGA nr. 3/2011 s-a aprobat Organigrama si Statul de functii ale SC ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE SRL

 

Persoane cu functii de conducere, contact:

1. Administrator- Ujica Valer: 0265 - 250225, 0265 - 250221;(descarca declaratia de avere_si_de_interese)

2.Sef Serviciu tehnic administrativ: - ing. Nan Remus - contact: interior 109; (descarca declaratia de avere_si_de_interese)

3. Sef Serviciu Piete: - ing. Selcudean Ovidiu - contact: interior 111; (descarca declaratia de avere)

4. Sef Serviciu contabilitate: - ec. Dordea Aurica - contact: interior 108; (descarca declaratia de avere_si_interese)

5. Compartiment financiar de gestiune: - Anita Geanina- contact: interior 104; (descarca_declaratia_de_avere)

6. Compartiment control sanitar - veterinar: - medic veterinar sef, dr. Milasan Cristian – interior 114; (descarca_declaratia_de_avere_si_interese)

7. Sef Formatie Piata Cuza Voda: - Kocsis Radu - contact: interior 110;

8. Sef Formatie Piata Armatei: - Pop Ioan - contact: 0265 - 250260;

9. Sef Formatie Piata 1848: - Virtic Felicia - contact: 0265 - 250247;

10. Sef Formatie Piata Diamant: - Rusu Ana - contact: 0265 - 256174;

11. Sef Formatie Piata Dacia: - Despina Nicoleta- contact: 0265 - 250241;

12. Sef Formatie Piata 22 Decembrie 1989: - Barothi Vilmos - contact: 0265 - 214137;

13. Referent Piata Unirii: Manta Aurica - contact 0365 - 882434.

14. Director executiv - Cucuiet Pavel; (descarca declaratia de avere)

15. Șef serviciu parcări - Todoran Valer - interior 106; (descarca declaratia de avere si interese)


Adresa de contact a SC ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE
TIRGU MURES este:

Municipiul Tirgu Mures
540306 - Str. Cuza Voda, nr. 89
Telefon/fax: 40-265-250225; 40-265-250221

E-mail: contact@piete-tgmures.ro
web: www.piete-tgmures.ro

 

Pentru a ne trimite parerile, opiniile, sugestiile sau reclamatiile d-stra, puteti folosi formularul de la sectiunea contact.