romana magyar

Piete Tirgu Mures

Lista pietelor din Tirgu Mures

Bine ati venit

Administrator Imobile si Piete Tirgu-Mures

Activitatea gestionara desfasurata in pietele si targurile municipiului Tg.Mures, se realizeaza de catre Societatea Comerciala „ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE" S.R.L., societate cu capital integral municipal.  Forma juridica a societatii este societatea comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic – Consiliul Local Municipal Tirgu Mures, detinator al tuturor partilor sociale.

Mai multe detalii

Parcari cu plata

Administrator Imobile si Piete Tirgu Mures

Sanctiuni

Art.125
Operațiunea de achitare a contravalorii timpului petrecut în parcare se poate face și ulterior parcării, doar în aceeași zi, în care s-au utilizat parcările publice cu plată, până la ora 23:59. După acest moment se consideră că s-a parcat fără achiziționarea nici unui mijloc de plată a parcării, serverul va emite automat procesul verbal de contravenție și va fi expediat de catre ENTITATEA CARE ADMINISTREAZĂ PARCĂRILE PUBLICE CU PLATĂ, contravenientului la domiciliul sau sediul său. Pe perioada de 48 de ore de la comunicarea procesului verbal de contraventie contravenientul poate achita taxa majorată în cuantum de 25 Lei / loc de parcare. După expirarea și a celor 48 de ore contravenientul va achita o amendă de 600 de Lei / parcare.

Art.126
Neprelungirea în termen a abonamentelor / legitimațiilor / cardurilor se sancționează cu amendă de 25 de Lei / parcare în primele 48 de ore după care se va aplica o amendă de 200 de Lei / abonament / legitimație / card.

Art. 127
Nerespectarea marcajelor parcărilor cu plată se sancționează cu amendă de 100 Lei.

Art. 128
Nerespectarea timpilor de stationare pe locurile de parcare cu plata acolo unde este mentionat prin panouri aditionale la indicatoarele "P cu plata" se sanctioneaza cu amenda de 100 Lei.

Art. 129
Sancționarea repetata de 10 ori intr-o luna se sanctioneaza pentru urmatoarea contraventie cu amenda de 2500 Lei

Art. 130
Se sanctioneaza parcarea tuturor mijloacelor de transport cu masa peste 3,5 tone și lungimea peste 5 m în parcările cu plata ( daca nu s-a emis un aviz special) cu amenda de 300 Lei / loc de parcare ocupat.

Art. 131
Sanctiunile vor fi aplicate de catre agentii constatatori desemnati prin dispozitie de primar.

 

Plata taxei majorate în cuantum de 25 lei  se va efectua la Casieria S.C. Administrator Imobile și Piețe S.R.L. din strada Cuza Vodă, nr. 89, precum și în celelalte locații menționate pe verso-ul notei de constatare,  sau cu mandat poştal ori cu ordin de plată, menționându-se la  destinatar S.C. Administrator Imobile și Piețe S.R.L., strada Cuza Vodă nr. 89, CIF RO16405213, în contul RO21RNCB0188121096590001 deschis la B.C.R. Tg. Mureș, menţionându-se obligatoriu următoarele date la rubrica "Loc pentru corespondenţă":

a) numărul Notei de constatare,
b) numărul de înmatriculare al autoturismului,
c) obiectul plăţii "Taxă majorată pentru neplata utilizării parcării".

 

Totodată, plata taxei majorate se poate face și online, prin următoarele modaliăți:

- prin intermediul aplicației mobile TPARK

- prin intermediul aplicației tpark.ro