romana magyar

Piete Tirgu Mures

Lista pietelor din Tirgu Mures

Mai multe detalii

Piata 22 Decembrie 1989

Galerie foto

Poze din Piata 22 Decembrie 1989

Piata 22 Decembrie 1989

Detalii

Date de contact

TIRGU MURES
str. 22 Dec. 1989, nr. 35
tel. 0265 - 214137

REGULAMENT-CADRU

pentru functionarea PIETEI 22 DECEMBRIE 1989

 

CAP. 1 Prevederi generale

1. Denumirea pietei: Piata 22 DECEMBRIE 1989;

2. Amplasarea pietei: str. 22 Decembrie 1989, nr. 35;

3. Denumirea administratorului pietei: Sef Formatie Piata – Barothi Vilmos;

4. Hotararea AGA nr. 5/28.07.2011, privind localizarea pietei si a specificului acesteia;

5. Aviz de functionare nr. 8265/21.06.2011 acordat de autoritatea publica locala – Primaria  Tg. Mures;

 

CAP. 2 Tipul pietei si categoria de marfuri comercializate

1. Tipul pietei: piata agro – alimentara acoperita;

2. Natura produselor si serviciilor de piata care se comercializeaza:

- legume si fructe

- de uz gospodaresc

- alimentare

- flori

- nealimentare

3. Periodicitatea pietei: permanent

4.Orarul de functionare: se stabileste prin dispozitia directorului, cu respectarea reglementarilor legale.

 

CAP.  3. Planul pietei

1. Cai principale de acces în zona: str. 22 Decembrie 1989, str. Luceafarul;

2. Spatii de parcare: parcare proprie – la intrarea din str. Luceafarului;

3. Sectorizarea platoului pietei pe specific de produse comercializate, cu indicarea amplasarii punctelor de vanzare:

a) producatori agricoli;

b) produse de uz gospodaresc;

c) produse alimentare;

d) produse nealimentare;

e) flori.

4. Indicarea cailor de acces a cumparatorilor la punctele de vanzare: vezi cap. 3, alineat 1.

5. Amplasarea structurilor de vanzare pentru comercializarea produselor alimentare, nealimentare si de alimentatie publica:

a)      mese din fibra de sticla;

b)      hala pentru produse lactate;

c)      chioscuri aluminiu.

6. Amplasarea halelor: Hala de lactate – în incinta pietei;

7. Localizarea cantarului pietei, spatiului de închiriere a cantarelor si echipamentului de protectie, grupurilor sanitare:

a)      în fata biroului administratiei – cantar electronic;

b)      magazia de catare – în cladirea administratiei;

c)      în incinta cladirii pietei se afla echipamentul de protectie si grupul sanitar, precum si celelalte servicii oferite în cadrul pietei;

8. Localizarea retelelor de utilitati:

a)        reteaua electrica – asigura alimentarea cu energie electrica în biroul administratiei, magazia de cantare, hala de lactate, hala agroalimentara pe timp de iarna, W.C. public platoului pietei;

b)       alimentare cu apa si canalizare la reteaua orasului;

c)        piata este prevazuta cu încalzire cu gaz metan a cladirii administratiei, instalatie climatizare hala de lactate si soba, grup social,

d)       exista spalator legume fructe, tasnitori de apa.

9. Spatiile de depozitare a deseurilor: spatiu special amenajat din tabla profilata, prevazut cu platforma betonata, canalizare si sursa de apa.

 

CAP. 4 Prezentarea ansamblului pietei si a platoului

1. Suprafata totala – 9.900 mp

2. Suprafata totala a platoului – 9.900 mp, din care suprafata acoperita – 2.600 mp.

3. Materialul din care este realizat pavimentul platoului pietei:

a)      asfalt;

b)      pavele;

4. Enumerarea sectoarelor existente în piata destinate desfacerii de produse, precum si numarul de locuri de vanzare aferent fiecarui sector:

a)      sector persoane autorizate - legume, fructe – 35 mese;

b)      sector producatori agricoli – legume, fructe – 75 mese;

c)      sector uz gospodaresc, flori – 15 mese;

d)     sector lactate – 7 mese ;

e)      sector produse alimentare si nealimentare – 14 chioscuri si tonete;

f)       sector vanzare din masina – 8 locuri.

5. Descrierea mobilierului utilizat pentru fiecare sector al platoului pietei: materialul din care este realizat, marimea:

a)      mese din fibra de sticla - pe platoul pietei;

b)      mese din fibra de sticla – în hala de lactate;

c)      pardoseala prevazuta cu gresie si peretii de faianta;

 

CAP. 5  Serviciile prestate utilizatorilor pietei:

1. Servicii prestate utilizatorilor pietei:

a) spatii pentru depozitarea marfurilor si a ambalajelor;

b) spatii pentru pastrarea si închirierea cantarelor si a echipamentelor de protectie;

c) locuri pentru amplasarea cantarelor de control;

d) bazine compartimentate pentru spalarea legumelor si fructelor;

e) fantani cu jeturi de apa potabila, amplasate pe platou, sau alte surse de apa potabila;

f) birou administrativ;

g) spatii pentru pastrarea materialelor de întretinere si de curatenie;

h) locuri de parcare;

i) punct de colectare a deseurilor rezultate din activitatea comerciala;

j) punct cu mijloace initiale de interventie pentru P.S.I.;

k) WC-uri publice.

2. Serviciile care faciliteaza desfasurarea activitatii în cadrul pietei, conform art. 12 alin. (1) si art. 13 din H.G. nr. 348/2004;

3. Racordarea pietei la reteaua electrica, la reteaua de apa sau la o sursa de apa potabila, la reteaua de canalizare sau fose septice, la reteaua de gaz.

 

CAP. 6  Drepturile si obligatiile utilizatorilor pietei

Drepturile:

1. sa se poata informa facil asupra tarifelor practicate în piata;

2. producatorii agricoli sa aiba asigurata posibilitatea de a închiria de la administratia pietei cantare verificate metrologic;

3. sa aiba acces gratuit la cantarul de 30 kg la o singura cantarire;

4. sa poata practica preturile pe care le considera optime pentru marfurile pe care le comercializeaza;

5. sa aiba acces la toate serviciile oferite de administratia pietei;

6. sa fie informat asupra perioadei si orarului de functionare a pietei;

Obligatiile:

1. afisarea preturilor pentru produsele oferite la vanzare conform prevederilor legale;

2. respectarea legislatiei privitoare la desfacerea produselor;

3. etalarea instrumentelor de masura;

4. folosirea numai a cantarelor verificate din punct de vedere metrologic;

5. inscriptionarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociatiei familiale la loc vizibil, usor de citit, care sa nu poata fi stearsa;

6. mentinerea permanenta a curateniei la locul de vanzare si în jurul acestuia si transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pietei, ori de cate ori este cazul;

7. sa nu expuna marfurile în afara locului de vanzare alocat;

8. sa nu ofere spre vanzare marfurile din mers;

9. sa nu ofere spre vanzare produsele înainte de deschiderea pietei si dupa închiderea acesteia;

10. sa respecte prevederile Legii nr. 61/1991 privind sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice;

11. sa nu savarseasca acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora.

 

CAP. 7 Drepturile si obligatiile administratorului pietei

Administratorul pietei are urmatoarele drepturi si obligatii:

1. elaboreaza regulamentul pentru functionarea pietei si îl supune spre avizare autoritatilor publice locale;

2. verifica daca utilizatorii pietei au calitatea de producator/comerciant, conform prevederilor legale, si nu permite accesul altor comercianti;

3. verifica daca utilizatorii pietei au afisate numele si sediul social;

4. afiseaza la loc vizibil si în mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de functionare, precum si tarifele practicate în piata;

5. sprijina organele de control autorizate;

6. nu admite în piata un numar de utilizatori mai mare decat limita locurilor de vanzare existente în sectorul de piata destinat desfacerii produselor oferite de acestia;

7. stabileste tarifele pentru serviciile prestate si asigura afisarea acestora;

8. asigura evidenta solicitarilor locurilor de vanzare si asigura atribuirea acestora producatorilor agricoli si comerciantilor produselor de uz gospodaresc în ordinea solicitarilor;

9. controleaza daca mijloacele de masurare proprietatea utilizatorilor pietei sunt verificate din punct de vedere metrologic si interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în domeniu;

10. asigura verificarea periodica, din punct de vedere metrologic, a cantarelor pe care le ofera spre închiriat utilizatorilor pietei;

11. asigura un numar de cantare în stare de functionare egal cu cel al locurilor de vanzare din piata destinate comercializarii de catre producatorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor si semintelor;

12. asigura gratuit cantare de control pentru verificarea de catre cumparatori a corectitudinii cantaririlor;

13. asigura salubrizarea pietei zilnic si ori de cate ori este necesar;

14. asigura, în mod gratuit, functionarea unor cantare tip balanta sau bascula cu capacitate de peste 30 kg la o singura cantarire, necesare marfurilor vandute în cantitate mare de catre utilizatorii pietei;

15. ia masuri de sanctionare a celor care nu respecta prevederile prezentului, inclusiv masura interdictiei de a desfasura activitate comerciala în perimetrul pietelor, pe perioada limitata de timp;

16. ia masuri de evacuare fortata din perimetrul pietelor a celor care nu respecta ordinea si linistea publica, care în mod frecvent savarsesc acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, sau provoaca indignarea cetatenilor ori lezeaza demnitatea si onoarea acestora.

Institutiile cu atributii de control, competente conform legislatiei în vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor si obligatiilor utilizatorilor pietei, asa cum sunt prevazute în regulamentul-cadru.

 

 

S.C. ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE S.R.L.,

Administrator,                                                                             Sef serviciu piete

Ujica Valer                                                                                 Selcudean Ovidiu