romana magyar

Piete Tirgu Mures

Lista pietelor din Tirgu Mures

Piata de Vechituri

Detalii

Date de contact

TIRGU MURES
str. Călăraşilor, nr. 107
tel. 0265 - 250225, 0265-250221,

REGULAMENT-CADRU

pentru functionarea PIETEI VECHITURI

 

CAP. 1. Prevederi generale

1. Denumirea pietei: Piata de Vechituri;

2. Amplasarea pietei: str. Călăraşilor, nr. 107;

3. Denumirea administratorului pietei: referent- Pop Ioan;

4. Hotararea AGA nr. 5/28.07.2011, privind localizarea pietei si a specificului acesteia;

5. Aviz de functionare nr. 8264/21.06.2011 acordat de autoritatea publica locala Primaria Tg. Mures;

 

CAP. 2. Tipul pietei si categoria de marfuri comercializate

1. Tipul pietei: talcioc

2. Natura produselor si serviciilor de piata care se comercializeaza:

a) produse/marfuri industriale diverse – noi si uzate;

b) produse de uz casnic si uz gospodaresc;

c) piese de schimb si accesorii auto;

3. Periodicitatea pietei: saptamanal, in ziua de Duminica;

4. Orarul de functionare: se stabileste prin dispozitia directorului societatii, cu respectarea reglementarilor legale.

 

CAP. 3. Planul pietei

1. Cai principale de acces in zona: str. Muresului, str. Aleea Carpati

2. Spatii de parcare: nu exista parcare proprie;

3. Sectorizarea platoului pietei pe specific de produse comercializate, cu indicarea amplasarii punctelor de vanzare;

a)      platoul pietei – produse/marfuri industriale noi si uzate, produse de uz casnic si uz gospodaresc,

b)     rulote mobile - alimentatie publica;

4. Indicarea cailor de acces a cumparatorilor la punctele de vanzare: vezi cap. 3, alineat 1.

5. Amplasarea structurilor de vanzare pentru comercializarea produselor: vezi cap. 2, alineat 2.:

a)   platou piata – betonat;

6. Localizarea echipamentului de protectie, grupurilor sanitare:

a)      in incinta cladirii administrative se afla echipamentul de protectie si grupul sanitar, precum si celelalte servicii oferite in cadrul pietei;

7. Localizarea retelelor de utilitati:

a)       reteaua electrica, asigura alimentarea cu energie electrica a biroului administratiei, platoul pietei;

b)       alimentare cu apa si canalizare la reteaua orasului;

c)       piata este prevazuta cu incalzirea proprie a cladirii administratiei,

8. Spatiile de depozitare a deseurilor: containere metalice din tabla;

 

CAP. 4. Prezentarea ansamblului pietei si a platoului

1. Suprafata totala – 9.243 mp

2. Materialul din care este realizat pavimentul platoului pietei:

a)      asfalt;

b)     beton;

c)      piatra

 

CAP. 5. Serviciile prestate utilizatorilor pietei:

1. Serviciile prestate utilizatorilor pietei:

a)      spatii pentru pastrarea materialelor de intretinere si de curatenie;

b)     punct de colectare a deseurilor rezultate din activitatea comerciala;

c)      punct cu mijloace initiale de interventie pentru P.S.I.;

d)     toalete ecologice.

2.    Serviciile care faciliteaza desfasurarea activitatii in piata, cf. art. 12 alin. (1), art. 13 din H.G. nr. 348/2004;

3. Racordarea pietei la reteaua electrica, la reteaua de apa, la reteaua de canalizare.

 

CAP. 6. Drepturile si obligatiile utilizatorilor pietei

Drepturile:

1. sa se poata informa facil asupra tarifelor practicate in piata;

2. sa poata practica preturile pe care le considera optime pentru marfurile pe care le comercializeaza;

3. sa aiba acces la toate serviciile oferite de administratia pietei;

4. sa fie informat asupra perioadei si orarului de functionare a pietei;

Obligatiile:

1. afisarea preturilor pentru produsele oferite la vanzare conform prevederilor legale;

2. respectarea legislatiei privitoare la desfacerea produselor;

3. inscriptionarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociatiei familiale la loc vizibil, usor de citit, care sa nu poata fi stearsa;

4. mentinerea permanenta a curateniei la locul de vanzare si in jurul acestuia si transportarea gunoiului la locurile special amenajate in cadrul pietei, ori de cate ori este cazul;

5. sa nu expuna marfurile in afara locului de vanzare alocat;

6. sa nu ofere spre vanzare marfurile din mers;

7. sa nu ofere spre vanzare produsele inainte de deschiderea pietei si dupa inchiderea acesteia;

8. sa respecte prevederile Legii nr. 61/1991 privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice

9. sa nu savarseasca acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor acestora, sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora.

 

CAP. 7. Drepturile si obligatiile administratorului pietei

Administratorul pietei are urmatoarele drepturi si obligatii:

1. elaboreaza regulamentul pentru functionarea pietei si il supune spre avizare autoritatilor publice locale;

2. verifica daca utilizatorii pietei au calitatea de comerciant, conform prevederilor legale, si nu permite accesul altor comercianti;

3. verifica daca utilizatorii pietei au afisate numele si sediul social;

4. afiseaza la loc vizibil si in mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de functionare, precum si tarifele practicate in piata;

5. sprijina organele de control autorizate;

6. nu admite in piata un numar de utilizatori mai mare decat limita locurilor de vanzare existente in sectorul de piata destinat desfacerii produselor oferite de acestia;

7. stabileste tarifele pentru serviciile prestate si asigura afisarea acestora;

8. asigura evidenta solicitarilor locurilor de vanzare si asigura atribuirea acestora comerciantilor produselor de uz gospodaresc in ordinea solicitarilor;

9. asigura salubrizarea pietei zilnic si ori de cate ori este necesar;

10. ia masuri de sanctionare a celor care nu respecta prevederile prezentului, inclusiv masura interdictiei de a desfasura activitate comerciala in perimetrul pietelor, pe perioada limitata de timp;

11. ia masuri de evacuare fortata din perimetrul pietelor a celor care nu respecta ordinea si linistea publica, care in mod frecvent savarsesc acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor acestora, sau provoaca indignarea cetatenilor ori lezeaza demnitatea si onoarea acestora.

Institutiile cu atributii de control, competente conform legislatiei in vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor si obligatiilor utilizatorilor pietei, asa cum sunt prevazute in regulamentul-cadru.

 

 

S.C. ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE S.R.L.,

Administrator,                                                                             Sef serviciu piete,

Ujica Valer                                                                                 Selcudean Ovidiu